Waarom kalibreren?

De kwaliteit van producten hangt samen met de kwaliteit van metingen. In vrijwel alle productieprocessen wordt er wel gebruik gemaakt van een nauwkeurige meting. Deze nauwkeurige meting heeft vervolgens weer invloed op het percentage afkeur en op de veiligheid. Veel organisaties kiezen er dan ook voor om alle meetinstrumenten te laten kalibreren. Dit doen zij om niet alleen de kwaliteit van de metingen te waarborgen, maar ook de kwaliteit te kunnen waarborgen.

Waarom kalibreren?

Zoals wij hierboven al aangaven laat veel organisaties hun meetinstrumenten kalibreren, maar weten vaak niet waarom ze dit doen of ze hebben geen kennis van de verplichte regelgeving rondom kalibraties. U weet waarschijnlijk niet anders, maar kalibraties zijn cruciaal om goede metingen uit te kunnen voeren of om er achter te komen of de meetinstrumenten binnen de gestelde specificaties vallen. Tijdens het kalibreren komen wij er dan ook achter of er eventuele afwijkingen aanwezig zijn. Deze afwijkingen hebben uiteraard invloed op de uitslagen van de metingen. Wanneer er een afwijking aanwezig is, is de kans groot dat de productie of meting niet goed gaat omdat er verkeerde waardes gemeten worden. Verkeerde metingen kan dan weer resulteren in gevaarlijke situaties waar u absoluut niet bij betrokken wil zijn. Daarom is het belangrijk dat meetinstrumenten gekalibreerd worden om de kwaliteit te kunnen waarborgen zowel voor de producties als voor de veiligheid van de eindgebruikers.

Hoe vaak moet ik mijn instrumenten kalibreren?

Hoe vaak u meetinstrumenten laat kalibreren, hangt af van de toepassing van het instrument, de frequentie waarmee het meetinstrument gebruikt wordt en de gewenste nauwkeurigheid. Veel organisaties gaan er dan ook vanuit dat de alle meetinstrumenten elk jaar gekalibreerd moeten worden, maar dat kan weer afhankelijk zijn van de verschillende factoren die wij hierboven hebben opgenoemd. Het kan dus voorkomen dat een bepaald meetinstrument maar om het jaar gekalibreerd hoeft te worden terwijl een ander meetinstrument om de drie maanden gekalibreerd moet worden.

Kalibraties bij IAC – Meettechnische service

U vraagt zich vast af waarom u voor IAC – Meettechnische service moet kiezen. Wij zijn een gecertificeerde dienstverlener voor kwaliteitsborging en geaccrediteerd voor lengtemeettechniek kalibraties in overeenstemming met DIN EN ISO / IEC 17025: 2018 Naast dat wij verschillende accreditaties in ons bezit hebben, hebben wij ook jaren lange ervaring. 35 jaar kalibratie-ervaring om precies te zijn. Onze ervaring garandeert dan ook de beproefde procedures en individuele  services van uw gereedschap. Het maakt dan ook niet van welke fabrikant uw gereedschap is. Naast ervaring is support natuurlijk ook heel erg belangrijk. Ook dat zit heel erg goed bij IAC. Wij hebben namelijk altijd de juiste oplossing voor uw wensen. Het maakt dan ook niet uit of het gaat over kalibratie of over het beheren van meetmiddelen of juist over de logistieke oplossing. De specialisten van IAC Meettechnische service kan u hierbij helpen. U hoeft zich dus helemaal niet druk te maken over de kalibraties, beheer of logistieke oplossing. IAC neemt dat graag uit handen waardoor de kwaliteit natuurlijk gewaarborgd blijft.